JJES English School

학원 : +63-32-236-0417
상담 : +63-917-325-3242
+63-927-208-2757
인터넷전화 : 0707-686-1177
0707-423-5239
한국연락처 : 010-9429-4299
이메일 : jjes@jjes.co.kr
카톡아이디:jjesonline

입금계좌 한국씨티은행
122-05602-266-01 (정 준 - JJES)

연수후기 - 학생 연수후기

목록

Page 1 / 41
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지

JJES 연수를 마치며,,, (연수생)

| 안내 2
관리자 2010-08-22
812

승준이의연수후기

| 2022 겨울
정승준(Kai) 2023-02-24 123
811

연수후기

| 2022 겨울
이찬혁(Ven) 2023-02-24 109
810

긔엽고 깜찍한 예준이의 연수일기

| 2022 겨울
최예준(June) 2023-02-24 108
809

여산이 겨울캠프

| 2022 겨울
윤여산(M.T.) 2023-02-24 106
808

수현이의 연수후기

| 2022 겨울
박수현(Sett) 2023-02-24 90
807

내 마지막 연수후기

| 2022 겨울 1
이창수(Luke) 2023-02-24 111
806

연수기

| 2022 겨울
김래아(Anna.K) 2023-02-24 65
805

유현이 Daniel의 연수 후기

| 2022 겨울
이유현(Daniel) 2023-02-24 105
804

준혁(jake)의 연수후기

| 2022 겨울
김준혁(Jake) 2023-02-24 73
803

이제 끝

| 2022 겨울
장유나(Chloe) 2023-02-24 75
802

겨울 캠프 후기

| 2022 겨울
김건우(Bob) 2023-02-24 91
801

해성이의 짧은 연수후기

| 2022 겨울
정해성(David) 2023-02-24 66
800

서현철의 연수 후기

| 2022 겨울
서현철(Peter) 2023-02-24 66
799

이보석의 연수후기

| 2022 겨울
이보석(Andrew) 2023-02-24 80
798

jjes캠프생활

| 2022 겨울
류강윤(Eric) 2023-02-24 103
797

이승수 해리의 연수후기

| 2022 겨울
이승수(Harry) 2023-02-24 107
796

아부 안 하고 쓴 연수후기

| 2022 겨울
신예빈(Elly) 2023-02-24 82
795

민지의 연수후기

| 2022 겨울
박민지(Jennie) 2023-02-24 84
794

민우의 연수후기

| 2022 겨울
최민우(Lloyd) 2023-02-24 66
793

하율이의 연수

| 2022 겨울 1
김하율(Aiden) 2023-02-24 106

로그인

로그인폼

로그인 유지